| | JS cơ bản

Giới thiệu về JavaScript

@
JavaScript là ngôn ngữ dành cho trình duyệt Web để thực hiện các hoạt động xử lý HTML_DOM (frontend), nó được hỗ trợ trên hầu hết các loại trình duyệt hiện nay.… tuy nhiên một số trình duyệt có sự khác nhau về các chức năng có sẵn, vì vậy Code JavaScript có thể làm việc với trình duyệt này nhưng lại xảy ra lỗi khi làm việc với các trình duyệt khác.

Hiện nay JavaScript được sử dụng rộng rãi trên hầu hết các website từ nhỏ tới lớn, Javascript là không thể thiếu đối với một website cần có tính tương tác với HTML_DOM, hay các hiệu ứng HTML5 Animation, bạn có thể đọc thêm thông tin về JavaScript trên www.ecmaScript.org.

Trong HTML_DOM Các tập tin JavaScript thường được để dưới dạng file .js rồi nhúng vào các trang HTML.

Thêm code JavaScript từ file .js
<script src="link_file.js"></script>

Thêm code JavaScript trực tiếp vào thẻ “script”
<script>
//native code
</script>
  this.alter   ·   2   ·  
😂Smileys List   ·   ×